Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze onderstaande voorwaarden.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Wij kunnen nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals beschreven, verstrekt of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper of  aan derden beschikbaar heeft gesteld van enig door ons verkocht product.

Onderstaande voorwaarden gelden voor Kookhulp en staan vermeld op de site www.kookhulp.be .

Alle afmetingen, teksten en kleuren vermeld op onze site zijn bij benadering en indicatief, ze kunnen nooit aanleiding zijn tot ontbinding van de koop of tot enige schadevergoeding.